Ten zuidoosten van Hechtel-Eksel ligt de Resterheide, Bollisserbeek en de Zwarte Beek. In dit gebied zijn vijf wandelingen; groene wandelroute – 5 km, oranje wandelroute – 5,5 km, gele wandelroute – 6,5 km, blauwe route – 5 km en rode route – 2,5 km.

Wil je de mooiste plekken zien onderweg dan kom je uit op een afstand van ruim 11 kilometer, die gedeeltelijk de oranje, groen en blauwe route volgt.


Download GPX track - Resterheide

Vanaf de parkeerplaats bij de Begijnenvijvers kun je alle 5 de routes beginnen. Het is ook meteen een fraai begin van de wandeling met uitzicht over de enorme vijvers!

IMG_9532IMG_9533

Al snel verlaat de Begijnenvijvers en loop je parallel aan de Bollisserbeek, een zijrivier van de Dommel. De Dommel ontspringt enkele kilometers ten zuidoosten van de Hesterheide bij het gehucht Wauberg.

IMG_9534IMG_9537

In de verte zie je de uitkijktoren liggen. Vanaf de uitkijktoren heb je een erg mooi zicht over de Begijnenvijvers.

IMG_9539IMG_9541

IMG_9543IMG_9544

Je verlaat nu de Bollisserbeek en loopt richting een fietspad. Dit fietspad was tot eind jaren ’80 een spoorlijn. De spoorlijn tussen Hasselt en Achel.

IMG_9560

In de vrijwel kale bomen en struiken, kun je nu heel veel vogels zien. Zoals staartmezen of vinken.

IMG_9552IMG_9552-2

IMG_9584IMG_9584-2

In het noordoostelijk gedeelte van de wandelroute loop je door een bosarboretum. Een soort proeftuin waarbij diverse soorten bomen gepland worden om te zien welke het beste gedijen op de schrale zandgronden.

IMG_9566IMG_9567

Je loopt nu door akker- en weilanden richting de Bollisserbeek.

IMG_9571IMG_9583

Dat er nog genoeg voedsel op de akkers te vinden is, bewijzen de grote hoeveelheid aan pootafdrukken van reeën.

IMG_9601IMG_9596

Dat de natuur in de war is, blijkt uit het feit dat de eerste wilgenkatjes voorzichtig beginnen uit te lopen.

IMG_9593

De Bollisserbeek steek je over en je loopt richting het Zwartwater. Hier is namelijk een vogelkijkhut gebouwd.

IMG_9608IMG_9612

Dit ven is pas 10 jaar oud, jammer genoeg is het oorspronkelijke ven drooggelegd en omgezet naar weiland. In 2005 is het ven weer in ere hersteld.

Een boom midden in het Zwartwater is een ‘aalscholverboom’. Maar liefst 12 aalscholvers hebben zich de boom toegeëigend.

IMG_9621-2

Je loopt nu richting de Resterheide en onderweg kom loop je langs natuurakkers. Speciaal ingezaaide akkervelden voor bijen en vogels.

IMG_9624

Tevens vormt dit punt ook de watergrens tussen de Schelde- en de Maasbekken. Valt een druppel regen een meter verderop dan komt deze in de Zwarte Beek en uiteindelijk in de Schelde terecht. Maar valt de druppel regen aan de andere kant, dan komt deze in de Bollisserbeek en Dommel terecht en uiteindelijk in de Maas. Oftewel een verschil van een paar meter in dit gebied, zorgt uiteindelijk voor een verschil van ruim 100 kilometer!

IMG_9627

Van de Resterheide is nog maar heel weinig over aan echte heide. Een gebied van ongeveer 450 bij 150 meter groot is nog het enige restant van wat ooit een enorm heidegebied was.

In de Resterheide kom je nu wel veel soorten zwammen tegen zoals geweizwam en gele trilzwam.

IMG_9630IMG_9639

Na ruim 11 kilometer gewandeld te hebben kom je weer uit bij de Begijnenvijvers.

De achtergrond van dit gebied maakt de wandeling meteen interessant. Dat de Zwarte Beek hier ontspringt en even verderop de Dommel, maken het al erg interessant. Want de Dommel is een belangrijke rivier in het zuidoosten van Noord-Brabant. Veel soorten libellen leven namelijk in en bij de Dommel.

De uitkijktoren en vogelkijkhut maken het ook erg aantrekkelijk. Een verrekijker mee en je kan naast wandelen ook minutenlang het water afspeuren op zoek naar vogels.

Kortom, een veelzijdige wandeling met de informatie over dit gebied in je achterhoofd!