De Schrieken is een gebied met laagveenmoeras, bloemrijke graslanden en broekbossen, berkenbossen, vennen en heide. Het gebied ligt ten zuiden van Turnhout (België) en ten westen van de E34 (snelweg Antwerpen – Venlo).

Aan het gebied de Schrieken grenst de Visbeekvallei, van de Visbeek vang je tijdens deze wandeling ook een glimp op.


Download GPX track

De route start vanaf de parkeerplaats op een industrieterrein in Beerse. Na enkele meters zie je al niets meer van het industrieterrein en loop je door de Schrieken.

IMG_5390IMG_5393

Je loopt parallel aan de Laakbeek (of Haarlebeek), maar daarvan is weinig te zien. Aangezien de beek een stuk lager en verscholen ligt tussen de bomen en struiken.

De lariks laat elk najaar zijn naalden vallen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een den of spar. In het voorjaar is de lariks erg mooi om te zien als de naalden tevoorschijn komen.

IMG_5396

Van de oude heide is hier weinig meer te vinden. Maar door het verschralen van de bodem, kappen van bomen en de bovenlaag af te voeren krijgt de heide weer een kans om hier te groeien.

IMG_5399

In de bermen kom je nu volop paardenbloemen tegen, maar ook paarse dovenetel en vergeet-mij-nietjes.

IMG_5401IMG_5402

Met de temperatuur van meer dan 15 graden Celcius komen ook de vlinders massaal in beweging.  Zoals het klein geaderd witje en citroenvlinder.

IMG_5404IMG_5422

Het water van de beekjes lijkt sterk vervuild, maar het is roest. Door de hoge concentratie ijzer krijg je oxidatie (roest), oftewel de bruine kleur van het water.

IMG_5405

Tijdens de wandeling kom je ook blauwgraslanden tegen. Het gras dat hier groeit heeft een typische blauwe kleur, vandaar dus ook de naam blauwgrasland.

IMG_5406IMG_5409

Nadat je de golfbaan bent gepasseerd kom je enkele kleine heidegebieden tegen.

IMG_5411

Op de zandpaden kwam ik een dikkopbloedbij tegen. Een soort bij die eitjes legt in al reeds bestaande holletjes van andere graafbijen.

IMG_5415IMG_5419

Bij knooppunt 89 begon ik even te twijfelen, want knooppunt 88 was alleen bereikbaar via knooppunt 01. Gelukkig moest ik knooppunt 29 hebben en vervolgde netjes de route.

IMG_5420

Om niet op de bordjes te hoeven letten had ik de route via http://www.wandelknooppunt.be/ uitgestippeld en op mijn telefoon gezet. De gps route loopt vanaf knooppunt 89 via de Visbeekdries richting het zuiden naar knooppunt 29 toe.

Maar die route is niet mogelijk, aangezien daar geen wandelpad is. Dus de Visbeekdries gevolgd richting knooppunt 88.

Wil je wel de wandeling volgen zoals uitgezet door Natuurpunt, dan moet je vanaf knooppunt 89 de volgende knooppunten volgen: 29 – 28 – 01 – 88. De route zal hierdoor 1,5 kilometer langer worden.

De zonnige bermen zijn een ideale plek voor levendbarende hagedissen. Jammer genoeg was de levendbarende hagedis te snel om vastgelegd te worden op de foto.

IMG_5430

Bij knooppunt 88 zie je de Visbeek, een beek die ontspringt in Beerse en stroomt richting de Kleine Nete.

IMG_5435

In de struiken heb je grote kans om de zwartkop te te horen fluiten. Met een beetje geluk kun je hem ook zien zitten.

IMG_5444

Je kan hier de Visbeek weer zien stromen, ook de bruine kleur van het oxiderende ijzer in het water is duidelijk te zien.

IMG_5450

Bij knooppunt 11 ligt een nat gebied, ideaal voor de zilverreiger, Canadese gans en op de drogere gebieden zitten kieviten te broeden.

Zodra er een vogel te dicht bij het nest in de buurt komt, maakt de kievit het geluid wat een beetje lijkt op de sirene van een ambulance.

IMG_5480IMG_5482

Vanaf knooppunt 9 loop je weer over hetzelfde pad als de heenweg richting de parkeerplaats.

Op het pad zat een hoornaar die blijkbaar moeite had met vliegen, want na enkele pogingen kwam de hoornaar niet van de grond.

IMG_5504IMG_5506

Op de heenweg viel het me ook al op, bij elke boom was het nestkastje uit de boom gehaald en onder tegen de stam gezet. De reden hiervoor is me onduidelijk, mogelijk om te voorkomen dat vogels gaan broeden aangezien er vlak na het broedseizoen bomen gekapt gaan worden?

IMG_5507

Na 13 kilometer kom je weer bij de parkeerplaats en heb je een mooie en gevarieerde wandeling gelopen! Van bos, kleinschalige heide, vennen en natte graslanden. Qua flora en fauna kom je ook van alles tegen onderweg; eekhoorn, zilverreiger, Canadese gans, hoornaar, bont zandoogje, citroenvlinder en nog veel meer! Kortom, een route om nog een keer te lopen, maar dan de juiste route! En eventueel uit te breiden met de wandeling Kindernouw.