Sinds 2016 is het niet meer mogelijk om individueel subsidie aan te vragen én te krijgen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Je moet daarvoor aanhaken bij een collectief om wel subsidie te kunnen aanvragen én te krijgen. De regels met betrekking tot collectieven en andere zaken zijn beschreven in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016).

Als eigenaar van een perceel kun je in aanmerking komen voor subsidie wanneer je een bepaald soort landschapspakket hebt of wilt aanleggen op je perceel. Een voorbeeld van een landschapspakket is ‘Struweelhaag 6 jaar’. Zo staat beschreven wat er verstaan wordt onder een struweelhaag, maar ook aan welke eisen er voldaan moet worden met betrekking tot inrichting en beheer van een struweelhaag.

imageIMG_8480

De provincie Noord-Brabant heeft samen met diverse natuurorganisaties een pilotproject opgezet in drie natuurgebieden om een zogenaamde nulmeting te kunnen verrichten. Doel van de nulmeting is om de huidige flora en fauna in kaart te brengen om daarna te kunnen monitoren wat de effecten zijn van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zo onderzoekt de zoogdiervereniging de huidige stand van wezels, hermelijnen, vleermuizen en dassen.

Tijdens de informatiebijeenkomst over de iepenpagevlinder in Eindhoven kwam ik toevallig in gesprek met Joost Geraets. Joost was al druk bezig met de voorbereidingen voor de nulmeting van de wezel en hermelijn en kon nog wel hulp gebruiken met het uitzetten van de transecten en het plaatsen van de mostela’s.

Voor de monitoring van de hermelijn en wezel worden mostela’s gebruikt. De mostela is vernoemd naar de bedenker van deze cameraval, maar mostela betekent in het Catalaans ook wezel. In een andere blog zal ik uitleggen wat een mostela is maar ook hoe je zelf een mostela kan maken. Heel kort samengevat is een mostela een houten kist met een plastic buis waardoor muizen, slakken, kikkers, padden, wezels en hermelijnen in de kist kunnen lopen/kruipen en zodra ze in de kist komen worden ze vastgelegd op film. Het is dus geen echte val, want de dieren kunnen gewoon in en uit de kist lopen.

IMG_8476

Voordat de mostela’s daadwerkelijk geplaatst kunnen worden, moeten er eerst transecten uitgestippeld worden op de kaart. Langs deze 1,5 kilometer lange lijn in het veld worden de mostela’s geplaatst. Na ongeveer een week in het veld te hebben gestaan, worden de mostela’s weer opgehaald en dan komt het meest spannende gedeelte. Staan er filmpjes van een wezel en/of hermelijn op de wildcamera?

IMG_8279IMG_8264_small

Bij het eerste transect was het meteen raak bij de eerste wildcamera! Een wezel!

Helaas bleef het bij één filmpje van een wezel op het eerste transect. Wel waren er volop filmpjes te zien met muizen, zoals bosmuis, woelmuis en spitsmuis. Maar ook een spinnetje en een pad!

Na het bekijken van de filmpjes hebben we de mostela’s langs een ander transect geplaatst. Het was erg spannend, of en hoe vaak er dit keer een wezel of hermelijn vastgelegd zou worden.

Maar tot onze grote verbazing had de wezel maar liefst 4 maal dezelfde mostela bezocht!

Naast de wezel waren er ook veel dwergmuizen, padden en bosmuizen op de filmpjes te zien. De hermelijn heeft zich jammer genoeg niet laten zien, maar het feit dat er op beide transecten een wezel op de film staat is al een erg mooi resultaat. De zoogdiervereniging gaat nu alle filmpjes bekijken om te zien welke muizen er te zien zijn, maar ook of er meerdere wezels op de filmpjes staan of telkens hetzelfde exemplaar. Wordt nog vervolgd!

IMG_8448IMG_20160919_120404

Het was erg leuk om te doen, kijken waar de mostela geplaatst moet worden, tussen de struiken kruipen en zorgen dat de mostela niet zichtbaar is. Soms was het ook afzien, zoals bij een temperatuur van 30 graden Celsius tussen de maïs en ingezaaide stroken lopen en kruipen om mostela’s te plaatsen. Dat afzien ben je snel vergeten wanneer je de filmpjes gaat bekijken en er een wezel te zien is. En tussen het werk door kun je ook nog genieten van de omgeving en kom je nog leuke dingen tegen zoals een nest van een dwergmuis.

Het pilotproject loopt 2 jaar (2016 en 2017), hopelijk wordt het project daarna verlengd. Want 2 maal meten is niet voldoende om te kunnen zeggen of het beheer positief uitpakt.